Nyílt levél Orbán Viktor részére

Home / Egyéb / Nyílt levél Orbán Viktor részére

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 
A decemberi párizsi klímakonferencia napjaiban több mint félszáz neves, a fenntarthatóság ügyéhez felelősen viszonyuló közéleti személyiség írta alá azt a petíciót, amely a magyar kormány klímapolitikájának radikális megváltoztatását sürgeti. A klímamegállapodás elfogadása után ezek az elvárások még időszerűbbé váltak: egyetlen európai ország kormánya sem odázhatja el immár a tennivalókat, és nem építheti a saját politikáját a megúszásra, a felelősség áthárítására, ahogyan ezt eddig rutinszerűen tették a rendszerváltás utáni magyar kormányok.

 
A francia fővárosban globális egyetértéssel elfogadott álláspont lényege, hogy az emberi életfeltételeket veszélyeztető éghajlatváltozás fékezéséhez és a hatások tompításához minden országban szemléletváltásra, cselekvésre és alkalmazkodásra van szükség. Ahogyan a kli-ma.hu weboldalon ma is hozzáférhető petícióban megfogalmaztuk, olyan konkrét klímacélok megfogalmazására kell törekedni, amelyek lépéskényszerbe hozzák a gazdaság szereplőit és a társadalmat az üvegházgáz-kibocsátás érezhető csökkentése, a megújuló energiaforrások részarányának lényeges növelése és az energiahatékonyság fokozása érdekében. Elengedhetetlen továbbá a szakpolitikák széleskörű reformja az építésügytől a mezőgazdaságig, a közlekedéstől az egészségügyig a klíma-kérdésre adott hatékony válaszok beépítésével.

 
Tudományos tény, hogy a globális klímaváltozás negatív hatásai nem kerülik el Magyarországot. Épp ellenkezőleg: Európában a legveszélyeztetettebb országok közé tartozunk. Az eddigi defenzív, időhúzó politikai hozzáállás a továbbiakban ezért sem tartható. Változtatni kell a megújulók adóztatásán (első lépésként el kell törölni a meglévő büntetőadókat), a szél- és a napenergia alkalmazását nehezítő adminisztratív szabályokon. Haladéktalanul életbe kell léptetni a zöldenergia új ártámogatási rendszerét. Továbbá, a rendelkezésre álló uniós forrásból a korábbi terveknek, illetve az elfogadott operatív programnak megfelelően támogatni kell a lakossági energiahatékonyság-növelő beruházásokat. Mindezek nélkül a magyar kormány és a magyar állam a klímavédelem akadályává válik ahelyett, hogy a globális probléma megoldását segítené.

 
Párizsban a világ felelős politikai vezetői – az egyértelmű társadalmi nyomást érzékelve – meghozták a döntést, most a végrehajtás, a cselekvő bátorság és a jövőt szolgáló tettek ideje jött el. Ehhez várjuk az Ön és a kormány elkötelezettségét bizonyító lépéseket.

Related Posts
tárgyalások